Akcja Wiosna 2019
AKCJA DLA SKLEPÓW
Czas trwania promocji: 01.10.2019-31.03.2020 r.
Image
Nagroda Bon Sodexo
o wartości 150 zł lub 200 zł**
Maksymalnie do otrzymania 5 bonów o wartości 150 lub 200 zł
Zgodnie z regulaminem potwierdzenie odbioru nagrody jest warunkiem koniecznym do jej otrzymania.
Image
Image

*Dystrybutor to firma, która ma podpisaną aktualną umowę z firmą Ampol-Merol Karol Smoleński na „Akcja dla sklepów - Wiosna 2020”.
**Bon Sodexo o wartości 150 zł przyznawany jest za każde wydane 3500 zł netto, a bon o wartości 200 zł przyznawany jest za każde wydane 4000 zł netto, w tym 500 zł netto na zakup nawozów płynnych Ogród Start®. Szczegóły akcji oraz Regulamin na stronie www.nawozyogrodnicze.pl w zakładce Akcja dla Sklepów.

Formularz

INSTRUKCJA

 1. Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

 2. Załącz fakturę, klikając w przycisk "wybierz pliki" 
  (plik do 5 MB, możliwe formaty .doc, .docx, .pdf, .jpg).

 3. W razie potrzeby możesz dodać kolejne faktury,  wykorzystując dodatkowe pola załącz fakturę.

 4. Potwierdź w kwadracikach wszystkie wymagane zgody.

 5. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych zabezpieczamy formularz polem “Nie jestem robotem”. Zaznacz go!

 6. Jeżeli podczas wysyłki pojawią się problemy, spróbuj wyczyścić pliki cookies, klikając w napis "Usuń ciasteczka" na dole strony.Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ampol-Merol Karol Smoleński, ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno NIP 878 153 43 14. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Wiosna 2020 przez firmę Ampol-Merol Karol Smoleński, w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji Wiosna 2020. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Faktury
Maksymalny rozmiar pliku 5mb (pdf, doc, docx, jpg, jpeg)
Maksymalny rozmiar pliku 5mb (pdf, doc, docx, jpg, jpeg)
Maksymalny rozmiar pliku 5mb (pdf, doc, docx, jpg, jpeg)
Maksymalny rozmiar pliku 5mb (pdf, doc, docx, jpg, jpeg)
* Wyrażam zgodę na przystąpienie do Akcji Wiosna 2020. Potwierdzam zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i regulaminem Akcji Wiosna 2019. Niniejszym oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do reprezentacji adresata i uczestnika Akcji Wiosna 2020 (działającą w imieniu własnym albo jako legalny przedstawiciel) we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z Akcją Wiosna 2020, w tym do składania deklaracji przystąpienia do programu oraz zamawiania i odbioru nagród w nim przewidzianych.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ampol-Merol Karol Smoleński, ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno, jak również aktualnych i przyszłych Partnerów i Kooperantów Akcji dla celów marketingowych. Podanie danych w tym celu i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywania treści marketingowych i handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych zazacz poniższe pole!

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorem danych jest: AMPOL-MEROL Karol Smoleński jako Organizator Akcji dla Sklepów 2020, wydawca serwisu internetowego nawozyogrodnicze.pl. Dane kontaktowe: ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji udziału w Akcji dla Sklepów 2020 oraz jej przeprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i wydania nagród,
  2. w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  3. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów i kooperantów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. a, e i f) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda -art. 6 ust. 1 lit. a RODO (cel z lit. b i c). Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności akcji i liczby ich uczestników, dostarczeniu Administratorowi i jego partnerom oraz kooperantom informacji o uczestnikach akcji, w tym, informacji o usługach Administratora i innych podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub partnerów albo kooperantów.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i kooperantom akcji; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach akcji lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Akcji dla Sklepów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem AMPOL-MEROL Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno.

 

© 2020 Ampol-Merol Karol Smoleński