Image
Akcja Wiosna 2019

AKCJA DLA SKLEPÓW

Czas trwania promocji: 01.10.2021-31.03.2022 r.
3 PROSTE ZASADY:
Image

Dokonaj zakupu dowolnego pakietu produktów marki Ogród Start® u Dystrybutora*
za łączną minimalną kwotę:

pakiet 1

PAKIET 1

4000 zł netto za zakup nawozów sypkich i granulowanych – nagroda w wysokości 150 zł
pakiet 2

PAKIET 2

500 zł netto za zakup nawozów płynnych – nagroda w wysokości 50 zł
pakiet 3

PAKIET 3

4000 zł netto za mix nawozów (sypkie + granulowane + płynne) – nagroda w wysokości 150 zł
Image
Wypełnij formularz, dokonaj rejestracji faktury
Image
Rejestracja faktur do dnia 30.04.2022 r.
Image
Nagroda Karta upominkowa ORLEN
o wartości 50 zł i 150 zł**
Maksymalnie 5 doładowań Karty ORLEN o wartości 50 zł i 150 zł
MAKSYMALNIE DO ODEBRANIA 1000 zł
*Dystrybutor to firma, która ma podpisaną aktualną umowę z firmą Ampol-Merol Karol Smoleński na "Akcja dla sklepów- Wiosna 2022". **Karta o wartości 50 zł przyznawana jest za każde wydane 500 zł na nawozy płynne, a karta o wartości 150 zł przyznawana jest za każde wydane 4000 zł na nawozy sypkie i granulowane lub za mix nawozów (płynnych + sypkich + granulowanych) marki Ogród Start®. Szczegóły akcji oraz Regulamin znajduje się na stronie www.nawozyogrodnicze.pl w zakładkce Akcja dla Sklepów.


WAŻNE: Informujemy, iż uzyskana nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu we własnym zakresie przez uczestnika.

Formularz

INSTRUKCJA

 1. Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

 2. Załącz fakturę, klikając w przycisk "wybierz pliki" 
  (plik do 5 MB, możliwe formaty .doc, .docx, .pdf, .jpg).

 3. W razie potrzeby możesz dodać kolejne faktury,  wykorzystując dodatkowe pola załącz fakturę.

 4. Potwierdź w kwadracikach wszystkie wymagane zgody.

 5. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych zabezpieczamy formularz polem “Nie jestem robotem”. Zaznacz je!

 6. Jeżeli podczas wysyłki pojawią się problemy, spróbuj wyczyścić pliki cookies, klikając w napis "Usuń ciasteczka" na dole strony.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ampol-Merol Karol Smoleński, ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno NIP 878 153 43 14. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Wiosna 2022 przez firmę Ampol-Merol Karol Smoleński, w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji Wiosna 2022. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

DANE FIRMY, KTÓRA PRZYSTĘPUJE DO AKCJI PROMOCYJNEJ (UCZESTNIK)

Nazwa firmy*
Adres firmy*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Województwo*
NIP*

DANE PODSTAWOWE OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA FIRMY

Imię reprezentanta*
Nazwisko reprezentanta*
Email *
Numer Telefonu*

DANE PODSTAWOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Imię osoby zgłaszającej*
Nazwisko osoby zgłaszającej*
Email*
Numer Telefonu*
Oświadczenie o upoważnieniu do reprezentowania ww. firmy (wybierz jedną z opcji)*
JESTEM OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA WW. FIRMY W AKCJI PROMOCYJNEJ (zgodnie z odpowiednią ewidencją właściwą dla danego podmiotu: CEIDG, KRS, KRUS, inne)
NIE JESTEM OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA WW. FIRMY, ale wszelkie czynności w ramach akcji dokonuję w imieniu i na rzecz ww. firmy
Stanowisko*

* Oświadczam, iż wysłany skan dokumentu jest oryginalnym dokumentem wystawionym przez hurtownie, wszelkie inne dokumenty nie będą kwalifikowały się do udziału w Akcji.

* Oświadczam, iż wyrażam zgodę na to, aby Organizator dokonał weryfikacji z dystrybutorem, który sprzedał produkty, faktu dokonania zakupów produktów, a w szczególności faktu wystawienia odpowiednich faktur sprzedaży i braku wystawienia korekt, które odpowiednio obniżałyby wartość zakupów stanowiących podstawę do przyznania nagrody.
W jakich hurtowniach Pan/Pani się zaopatruje?
Załącz fakturę*
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Załącz fakturę
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Załącz fakturę
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Załącz fakturę
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
* Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, iż uzyskana nagroda w akcji promocyjnej stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
* Oświadczam, że wszystkie dane podałem/podałam zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawem jest mi znana. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych niezwłocznie poinformuje organizatora Akcji.

* Wyrażam zgodę na przystąpienie do Akcji Wiosna 2022. Potwierdzam zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i regulaminem Akcji Wiosna 2022. Niniejszym oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do reprezentacji adresata i uczestnika Akcji Wiosna 2022 (działającą w imieniu własnym albo jako legalny przedstawiciel) we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z Akcją Wiosna 2022, w tym do składania deklaracji przystąpienia do programu oraz zamawiania i odbioru nagród w nim przewidzianych.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ampol-Merol Karol Smoleński, ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno, jak również aktualnych i przyszłych Partnerów i Kooperantów Akcji dla celów marketingowych. Podanie danych w tym celu i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywania treści marketingowych i handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

W przypadku pytań lub problemów z rejestracją, proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem: 666 081 627, bądź mailowo: akcja@ogrodstart.pl

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych zazacz poniższe pole!

WYŚLIJ
 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorem danych jest: AMPOL-MEROL Karol Smoleński jako Organizator Akcji dla Sklepów 2022, wydawca serwisu internetowego nawozyogrodnicze.pl. Dane kontaktowe: ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji udziału w Akcji dla Sklepów 2022 oraz jej przeprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i wydania nagród,
  2. w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  3. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów i kooperantów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. a, e i f) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda -art. 6 ust. 1 lit. a RODO (cel z lit. b i c). Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności akcji i liczby ich uczestników, dostarczeniu Administratorowi i jego partnerom oraz kooperantom informacji o uczestnikach akcji, w tym, informacji o usługach Administratora i innych podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub partnerów albo kooperantów.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i kooperantom akcji; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach akcji lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Akcji dla Sklepów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem AMPOL-MEROL Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno.

 

© 2022 Ampol-Merol Karol Smoleński